Szukaj
Close this search box.

O nas

Grupa artystyczna Rylec wywodzi się ze środowisk patriotycznych, które pod wpływem fascynacji nauką społeczną Kościoła postanowiły stworzyć oddolny ruch kulturowy, chcąc ocalić w ten sposób najważniejsze jej wartości.
Manifest artystyczny grupy Ku Kulturze został wygłoszony 31 maja 2019 roku pod pomnikiem Matejki nieopodal krakowskiego Barbakanu. Wydarzenie poprzedziło spotkanie pod pomnikiem Adama Mickiewicza oraz krótka modlitwa w kościele p.w. św. Wojciecha na Rynku w Krakowie. Kiedy jesienią 2020 roku dla jednych skończyła się pewna era, my - już jako Rylec - wyruszyliśmy na poszukiwania złotego Graala, zagubionego gdzieś w postmodernistycznym gąszczu kakofonicznych narracji.

Nie widzieliśmy złotego Grala w burzy toczących się dialektycznych zderzeń. Był za to obecny w ciszy, w prostej modlitwie starszej kobieciny, ściskającej w swych pomarszczonych dłoniach polską chustę, na której złotą nicią wyszyty był wizerunek wpatrzonej w Jego obraz Matki. Oto Go odnaleźliśmy! Chcemy, abyście i Wy pili z tego kielicha, tak byśmy razem dostąpili życia wiecznego.

Nie jesteśmy wspólnotą religijną, a raczej żywą społecznością twórców o bliskich sobie wartościach. Uważamy, iż każdy artysta powinien znaleźć swoje miejsce formacji w parafii czy grupie katolickiej. Wierzymy, że wyłącznie w sakramentach świętych i Słowie można odnaleźć prawdziwe źródło piękna.

Nie tyle wierzymy, a jesteśmy przekonani, iż kultura pełni rolę formacyjną – to ona kształtuje człowieka, wpływa na jego relacje z bliźnim oraz Bogiem. Ktoś kiedyś zaśpiewał: „każdy z nas karmi tym, czym sam żyje” – w tych słowach zawarte jest sporo racji. Naszą powinność stanowi pielęgnowanie wnętrza, wrażliwości, czystości i wolności od grzechu. Artysta, aby stać się przywódcą wspólnoty, musi pierw przemienić się w sługę i swoim warsztatem obmyć nogi jej członkom. Sztuka pełni przede wszystkim rolę służebną, a także wpisuje się w doświadczenie jednostkowe zarówno odbiorców, jak i samych twórców.

Kolejnym wydarzeniem, które domknęło nasz mały „Okres burzy i naporu” był Manifest oficjonizmu, który wybrzmiał wśród naszych wierszy oraz muzyki 9 grudnia 2023 r:

Żyjąc w rodzinie rodzin, jesteśmy pomni na sztafetę pokoleń przeszłych artystów. Zjednoczeni z tymi, co żyją, z troską o kolejne pokolenia, oznajmiamy, że twórczość, którą nazywamy oficjonistyczną:

  1. Ma swoje źródło w Bogu, który jest pierwszym i najdoskonalszym Stwórcą.
  1. Pełni funkcję służebną, wystrzegając się zgubnej pychy.
  2. Odsłania przed odbiorcą to, co prawdziwe, dobre i piękne.
  3. Za cel stawia sobie prowadzenie duszy ku głębi.
  4. Jest owocem wysiłku i kunsztu twórcy.
  5. Wypływa z poczucia tożsamości i sama kształtuje tożsamość.
  6. Nie daje się zawłaszczyć przemijającym nurtom politycznym, dążąc do ukazania tego, co wieczne i niezmienne.

Dziś jako grupa Rylec musimy wykonać wytężoną pracę oraz stworzyć projekty, które zachowają i rozwiną to, co jest najcenniejsze.