Szukaj
Close this search box.

Z życia Rylca (11-12/2021)

Vivat academia, vivant professores!

19 października odbyło się spotkanie inaugurujące nowy etap działalności grupy Rylec. Na początku redaktor naczelny podsumował dotychczasową działalność grupy oraz zarysował koncepcję form przyszłych spotkań. Następnie nowy członek zarządu, Nikodem Soroczyński, omówił wewnętrzne sprawozdanie finansowe. Obecny także przedstawiciel rady merytorycznej – Jan Borowski – nie zgłosił uwag. Kończąc część oficjalną za dotychczasowe osiągnięcia grupy artyści i publicyści podziękowali Bogu w formie modlitwy. 

Kolejnym punktem programu była część mniej oficjalna, którą otworzyły pieśni pochodzące z dorobku Sztuki i Narodu, śpiewane przez całą grupę. Solowo wystąpiła zaś Joanna Stefania Sitnicka. Odbyły się także różne gry i zabawy integracyjne a wśród członków grupy kolportowano również kwartalnik Rylec w formie zina.

Od Rylca Dla Obu Serc

Grupa artystyczna Rylec zorganizowała zbiórkę świąteczną na zakup środków kosmetycznych potrzebnych do pielęgnacji niemowląt przez pierwsze trzy  miesiące życia. Akcja ta odbyła się w ramach szerszej działalności Fundacji Dla Obu Serc. Dzięki ofiarności przyjaciół i sympatyków Rylca zebrano 518 zł. Za uzyskane środki zakupiono potrzebne produkty, które zostały przekazane w nowym roku do Fundacji Bezcenni.

Pracowity kwartał i wspólny odpoczynek

W ostatnim kwartale 2022 roku członkowie grupy spotykali się w Krakowie, łącząc elementy zarówno merytoryczne, jak i integracyjne. Poruszano wówczas sprawy programowe oraz opracowywano strategię dalszych działań. 

Oprócz tego część członków Rylca połączyło się przez sieć, aby… rozegrać ze sobą partię gry RPG! Oto relacja mistrzyni gry – Julii Mierzejewskiej: „Graliśmy autorski scenariusz do Warhammera 2ed, zatytułowany Pod znakiem Białego Jelenia, gdzie bohaterowie mieli za zadanie pomóc szlachciance odzyskać medalion pradziada w kształcie głowy jelenia z białego metalu, bez którego dwór szybko popadał w ruinę. Po epickich walkach ze szkieletami w końcu się udało! Zaopatrzeni przez wdzięczną im lady Etwaz bohaterowie wyruszyli w dalszą drogę, aby tępić wszelkie przejawy chaosu”.